Marka/Ürün İletişimi


Ürünlerin hedef kitleye yönelik olarak rekabet ilişkileri çerçevesinde konumlanması ve ürün iletişim planlarının hazırlanması. Medya ilişkileri, deneyimsel pazarlama, dijital iletişim, müşteri ilişkileri uygulamaları gibi pek çok alanda proje önerilerinin oluşturulması ve uygulanması.