İtibar Yönetimi


Marka güvenilirliğini artırarak kurumun itibarının kaliteli bir şekilde yönetilmesinin sağlanması ve gerçekleştirilen proaktif projelerle markanın iç ve dış rekabet gücünün artırılması.